Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 13.02.2018

 • Raport din 12.02.2018, Parlamentul României

  Raportul Comisiei parlamentare de anchetă din 12.02.2018

 • Hotărâre 10/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2018 privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

 • Hotărâre 45/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei

 • Ordin 442/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 442/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor

 • Ordin 102/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 102/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, județul Gorj

 • Decizie 67/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2018 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu

 • Decizie 66/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotărâre 44/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2018 pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012

 • Decizie 677/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 677/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și ale art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

 • Hotărâre 7/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 7/2018 pentru desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație

 • Hotărâre 6/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 6/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 5/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 5/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Hotărâre 4/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 4/2018 privind validarea unor mandate de deputat

 • Hotărâre 9/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărâre 8/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

se încarcă...