Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 13.02.2018

 • Regulament din 31.01.2018, Consiliul Concurenței

  Regulamentul pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017, din 31.01.2018

 • Ordin 350/2018, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 350/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017

 • Ordin 28/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 28/2018 pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

 • Normă metodologică din 29.01.2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Normele metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe din 29.01.2018

 • Ordin 3111/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3111/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe

 • Ordin 3110/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3110/2018 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale

 • Ordin 8/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 8/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului național SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013

se încarcă...