Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 13.02.2018

 • Ordin 943/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 3058/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Procedură din 23.01.2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din 23.01.2018

 • Ordin 24/2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ordinul nr. 24/2018 pentru aprobarea Procedurii de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 • Ordin 10/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 10/2018 pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 41/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2018 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției

 • Decizie 774/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 774/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) și art. 83 alin. (2) din Codul penal, raportat la dispozițiile art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 722/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 722/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (8) și art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății coroborate cu cele ale art. 24 și art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

se încarcă...