Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 12.02.2018

 • Ordin 159/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 159/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2016 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătății în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București

 • Ordin 50/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 50/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța

 • Ordin 35/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 35/2018 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordin 31/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 31/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni

 • Hotărâre 43/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul 539 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 42/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța"

 • Hotărâre 40/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în România

 • Ordin 12/2018, Casa Națională de Pensii Publice - CNPP

  Ordinul nr. 2/213 / XXXV/266 / 12 / 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, al secretarului general al Senatului și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

 • Ordin 266/2018, Senatul României

  Ordinul nr. 2/213 / XXXV/266 / 12 / 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, al secretarului general al Senatului și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

 • Ordin 213/2018, Camera Deputaților

  Ordinul nr. 2/213 / XXXV/266 / 12 / 2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, al secretarului general al Senatului și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

se încarcă...