Monitorul Oficial, Partea I nr. 124 din 08.02.2018

 • Decizie 61/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2018 privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 60/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2018 pentru eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 765/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 765/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

 • Decizie 764/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 764/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. c) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social

 • Decizie 695/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 695/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a)-e) și art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

 • Decizie 692/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 692/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Hotărâre 5/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

se încarcă...