Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 06.02.2018

 • Regulament 1/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

 • Ordin 3062/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

 • Ordin 1242/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1242/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

 • Ordin 1241/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1241/2018 privind blocarea fondurilor și resurselor economice, deținute sau avute sub control de persoana desemnată Ammar Sharif, având calitatea de asociat și administrator la Societatea Comercială PENDELUM - S.R.L.

 • Ordin 28/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 28/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.249/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt

 • Decizie 802/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 802/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 3/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 3/2018 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărâre 2/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 2/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

se încarcă...