Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 06.02.2018

 • Decizie 88/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 88/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bihor - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Ordin 184/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 184/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi

 • Ordin 5686/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5686/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017

 • Decizie 59/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2018 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici

 • Decizie 58/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2018 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici

 • Decizie 57/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2018 privind numirea unor membri în Comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici

se încarcă...