Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 06.02.2018

 • Ordin 301/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 301/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Ordin 300/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 89/300/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 89/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 89/300/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Rectificare din 06.02.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.503/2017, din 06.02.2018

 • Ordin 3102/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3102/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale Institutului Limbii Române

 • Ordin 13/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 13/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș

 • Decizie 678/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 678/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • Decret 246/2018, Președintele României

  Decretul nr. 246/2018 privind conferirea unor decorații

 • Decret 245/2018, Președintele României

  Decretul nr. 245/2018 privind conferirea Medaliei Naționale Serviciul Credincios

 • Hotărâre 2/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

se încarcă...