Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 05.02.2018

 • Ordin 21/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 21/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

 • Ordin 1620/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1620/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare

 • Decizie 56/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2018 privind numirea domnului Nelu Vasile Barbu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 55/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2018 pentru numirea domnului Puiu-Lucian Georgescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării

se încarcă...