Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 05.02.2018

 • Hotărâre 1/2018, Camera Consultanților Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018

 • Decizie 91/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 91/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Vrancea - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la "aplicarea și interpretarea dispozițiilor art. 1.743 alin. (1) teza a doua din Codul civil, în sensul dacă reducerea corespunzătoare a prețului la care se referă dispozițiile legale: poate fi cerută și obținută de cumpărător în situația în care prețul convenit privește două imobile distincte, două suprafețe de teren de categorii diferite, fără o indicare a prețului pe unitate de măsură; poate fi cerută și obținută, în situația bunurilor imobile determinate, în care prețul este unul global pentru două imobile distincte, iar vânzarea se referă la unul din acestea (cererea de perfectare); interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1.658 alin. (3) din Codul civil, în sensul dacă aceste dispoziții sunt incidente și în situația bunurilor imobile determinate"

 • Metodologie din 08.01.2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Metodologia de monitorizare specială a Universității "Adventus" din Cernica din 08.01.2018

 • Ordin 3020/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3020/2018 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Adventus" din Cernica

 • Ordin 161/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 161/2018 pentru modificarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016

 • Hotărâre 33/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere

 • Decizie 669/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 669/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, raportate la sintagma "prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială" cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

se încarcă...