Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 05.02.2018

  • Ordin 22/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

    Ordinul nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

  • Hotărâre 30/2018, Guvernul României

    Hotărârea nr. 30/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar

  • Decizie 668/2017, Curtea Constituțională

    Decizia nr. 668/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

se încarcă...