Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 05.02.2018

  • Decizie 84/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

    Decizia nr. 84/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 263/2010), raportat la principiul contributivității, reținut în considerentele Deciziei nr. 5 din 20 septembrie 2010, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 31.03.2011 (Decizia nr. 5/2010) și ale deciziilor nr. 19 din 17 octombrie 2011 (Decizia nr. 19/2011) și nr. 19 din 10 decembrie 2012 (Decizia nr. 19/2012) pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22.11.2011 și nr. 51 din 23.01.2013, în situația în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

  • Decizie 759/2017, Curtea Constituțională

    Decizia nr. 759/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

se încarcă...