Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018

 • Tablou din 17.01.2018, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR

  Tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2018, din 17.01.2018

 • Ordin 146/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 16/2018, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR

  Hotărârea nr. 16/2018 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2018

 • Ordin 25/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 25/2018 privind recunoașterea Asociației Organizația Interprofesională pe Produs "Cereale, Oleaginoase și Produse Derivate" (O.I.P.C.O.P.D.) ca organizație interprofesională pe filiera cereale și pe filiera oleaginoase

 • Decizie 5/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 5/2018 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a lignitului din perimetrul Ilova, județul Caraș-Severin

 • Hotărâre 25/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative

 • Decizie 575/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 575/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 567/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 567/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua și art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său

se încarcă...