Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 30.01.2018

 • Listă din 18.01.2018, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni din 18.01.2018

 • Hotărâre 3/2018, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  Hotărârea nr. 3/2018 pentru aprobarea modificării Normei "Asigurarea garanțiilor de export în numele și în contul statului" (NI-ASR-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 21/2015

 • Hotărâre 2/2018, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  Hotărârea nr. 2/2018 pentru aprobarea modificării și completării Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 219/2017

 • Hotărâre 1/2018, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea modificării și completării Normei,,Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață" (NI-ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 39/2017

 • Ordin 1150/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1150/2018 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului

 • Ordin 156/2018, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 156/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni

 • Ordin 5671/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5671/2017 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitatea de Centru Național Europass în România

 • Hotărâre 22/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE

 • Amendament din 15.11.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 noiembrie 2017 și la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea nr. 439/2003

 • Hotărâre 21/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 noiembrie 2017 și la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003

se încarcă...