Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 din 29.11.2016

 • Achiziție publică de servicii din 29.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice - Comuna Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Pădure, județul Prahova, anunță delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 25.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Județean Brăila, Brăila, județul Brăila, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 28.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - MUNICIPIUL PETROȘANI prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, județul Hunedoara, urmează să concesioneze o parte în suprafață de 280 mp, din activul "Clădire sediu administrativ", situat în municipiul Petroșani, str. Constructorul nr. 14

 • Achiziție publică de servicii din 28.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Mărăcineni, Mărăcineni, județul Buzău, urmează să concesioneze un teren extravilan neproductiv, în suprafață de 30.000 mp, tarlaua 35

 • Achiziție publică de servicii din 29.11.2016, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Vicovu de Jos, Vicovu de Jos, județul Suceava, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul de execuție financiară 2016

se încarcă...