Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 29.11.2016

 • Ordonanță de urgență 83/2016, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Hotărâre 878/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești

 • Hotărâre 881/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

 • Decizie 368/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2016 pentru eliberarea domnului Călin-Ionuț Ungur, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decret 1034/2016, Președintele României

  Decretul nr. 1034/2016 privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință

se încarcă...