Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 28.11.2016

 • Ordin 1354/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1354/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

 • Ordin 190/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 190/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari, subofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri

 • Ordin 189/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 189/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri

 • Hotărâre 877/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților și pentru aplicarea unitară a unor dispoziții legale

 • Decizie 596/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 596/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10, art. 10^1 -10^4, art. 15-18 și art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și control și a funcționarilor publici, precum și ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

se încarcă...