Monitorul Oficial, Partea I nr. 960 din 28.11.2016

 • Rezoluție 381/2014, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.381 (94) - Amendamente la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011) din 21.112014

 • Ordin 1417/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1417/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.381(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014

 • Ordin 2147/2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 2147/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

 • Ordin 3418/2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3418/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită

 • Hotărâre 865/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordin 251/2016, Serviciul de Informații Externe - SIE

  Ordinul nr. 251/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar și unor subofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Hotărâre 876/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2016 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne"

se încarcă...