Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28.11.2016

  • Ordin 912/2016, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

    Ordinul nr. 912/2016 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

se încarcă...