Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 25.11.2016

 • Ordin 3949/2016, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 3949/2016 pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administrația locului de deținere a unui număr de ziare sau publicații

 • Ordin 3396/2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3396/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Adeverință de venit" și "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit" pentru persoane fizice

 • Ordin 187/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 187/2016 pentru modificarea pct. 6 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2016 privind formarea inițială, în anul 2016, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

 • Hotărâre 845/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2016 pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016

 • Decret 985/2016, Președintele României

  Decretul nr. 985/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliție, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliție din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 979/2016, Președintele României

  Decretul nr. 979/2016 pentru promulgarea Legii privind parteneriatul public-privat

 • Lege 233/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

se încarcă...