Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 22.11.2016

 • Anexă din 31.05.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pădurea Braniștea Catârilor, din 31.05.2016

 • Decizie 624/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 624/2016 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Ordin 1013/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1013/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pădurea Braniștea Catârilor

 • Decret 970/2016, Președintele României

  Decretul nr. 970/2016 privind promulgarea Legii pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Națiunii Române"

 • Lege 230/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2016 pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Națiunii Române"

 • Decret 968/2016, Președintele României

  Decretul nr. 968/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav", și pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"

 • Lege 228/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav", și pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"

 • Decret 966/2016, Președintele României

  Decretul nr. 966/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Lege 226/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

se încarcă...