Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 22.11.2016

 • Anexă din 30.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit, din 30.06.2016

 • Rectificare din 22.11.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, din 22.11.2016

 • Decizie 24/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Giurgiu - Secția civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare și aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 și art. 16 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, art. 1.248 și art. 1.251 din Codul civil și art. 15 alin. (2) din Constituția României

 • Ordin 1250/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1250/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit

 • Amendament din 11.02.2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul nr. 5 și Amendamentul pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 februarie 2016 și la 11 februarie 2016 și la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 și, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. la Contractul de finanțare dintre România Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002

 • Hotărâre 850/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 și a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 februarie 2016 și la 11 februarie 2016 și la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 și, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002

 • Decret 964/2016, Președintele României

  Decretul nr. 964/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

 • Lege 224/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

se încarcă...