Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 18.11.2016

 • Ordin 965/2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 965/2016 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre privind eticheta oficială de pe ambalajele de semințe

 • Hotărâre 843/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău

 • Hotărâre 842/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița

 • Hotărâre 841/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 840/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea

 • Hotărâre 839/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 838/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2016 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 837/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor "Nicolae Golescu" Slatina

 • Hotărâre 835/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2016 privind înscrierea imobilului 714 Brașov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 834/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Hațeg, județul Hunedoara

se încarcă...