Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 17.11.2016

 • Decizie 359/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2016 pentru numirea domnului Erwin Șimșensohn în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Ordin 1413/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1413/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.179/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Buzău

 • Ordin 777/2016, Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS

  Ordinul nr. 777/2016 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri

 • Ordin 776/2016, Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS

  Ordinul nr. 776/2016 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri

 • Hotărâre 849/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărâre 847/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2016 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate"

 • Hotărâre 846/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2016 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina" al Județului Suceava a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

se încarcă...