Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 17.11.2016

 • Ordin 901/2016, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1283/901/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordin 1283/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1283/901/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordin 1220/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1220/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit

 • Ordin 1206/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1206/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș

se încarcă...