Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 16.11.2016

 • Regulament din 28.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile Diniaș, din 28.07.2016

 • Anexă din 28.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile Diniaș, din 28.07.2016

 • Acord din 12.01.2016, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei - BDCE

  Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), în valoare de 175 milioane EUR, semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016*)

 • Hotărâre 99/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 99/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Ordin 1531/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1531/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile Diniaș

 • Ordin 1392/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1392/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

 • Ordin 2950/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1357/2950/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordin 1357/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1357/2950/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 289/2.170/2013

 • Decizie 357/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2016 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 356/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2016 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decret 928/2016, Președintele României

  Decretul nr. 928/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016

 • Lege 208/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2016 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016

se încarcă...