Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 16.11.2016

 • Anexă din 29.03.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Pădurea Sarului, din 29.03.2016

 • Ordin 626/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 626/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Pădurea Sarului

 • Hotărâre 833/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2016 privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

 • Decizie 588/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 588/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 17, art. 21 alin. (6) și (7), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (2)-(4), art. 25, art. 26, art. 34 alin. (1) și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 585/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 585/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre 161/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 161/2016 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicațiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final

se încarcă...