Monitorul Oficial, Partea VI nr. 211 din 15.11.2016

 • Achiziție publică de servicii din 14.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, București, anunță selecție publică de proiecte pentru programul "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate"

 • Achiziție publică de servicii din 14.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - UAT COMUNA TURCOAIA, Turcoaia, județul Tulcea, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - UAT COMUNA TURCOAIA, Turcoaia, județul Tulcea, urmează să concesioneze o suprafață de teren de 2794 mp, situată în extravilan

 • Achiziție publică de servicii din 14.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Bârzava, Bârzava, județul Arad, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 531 mp, categoria de folosință curți construcții

 • Achiziție publică de servicii din 14.11.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Clinceni, Clinceni, județul Ilfov, urmează să concesioneze un imobil compus din teren în suprafață de 1137 mp și construcție în suprafață de 681,04 mp (S+P+2E)

se încarcă...