Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 14.11.2016

 • Anexă din 11.10.2016, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Anexele nr. 1-7 la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, din 11.10.2016

 • Decizie 25/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă, în Dosarul nr. 2.078/104/2015

 • Decizie 704/2016, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

 • Decizie 441/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 441/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 160/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 160/2016 privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final

 • Hotărâre 159/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 159/2016 privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională COM (2016) 596 final

 • Hotărâre 158/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 158/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții - COM (2016) 597 final

se încarcă...