Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 10.11.2016

 • Normă metodologică din 08.11.2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Normele metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură din 08.11.2016

 • Ordin 966/2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură

 • Decret 930/2016, Președintele României

  Decretul nr. 930/2016 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naționale

 • Decizie 547/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 547/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Hotărâre 120/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 120/2016 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2015

 • Hotărâre 119/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 119/2016 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion național, la târguri și expoziții internaționale, în vederea promovării exportului de produse românești pe piețele-țintă"

se încarcă...