Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 07.11.2016

 • Hotărâre 157/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 157/2016 referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate către Parlamentul European și Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final

 • Hotărâre 156/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 156/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe COM (2016) 377 final

 • Hotărâre 155/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 155/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă și externă COM (2016) 416 final

 • Hotărâre 154/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 154/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Stadiul actual și posibile căi de urmat referitor la situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în ceea ce privește politica în domeniul vizelor (Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final

 • Ordin 1377/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1377/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorității Feroviare Române

 • Hotărâre 818/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 817/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 • Hotărâre 816/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2016 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

 • Hotărâre 153/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 153/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final

 • Decret 922/2016, Președintele României

  Decretul nr. 922/2016 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 914/2016, Președintele României

  Decretul nr. 914/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Lege 200/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Decret 913/2016, Președintele României

  Decretul nr. 913/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Lege 199/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2016 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

se încarcă...