Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 04.11.2016

 • Decizie 17/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția penală și pentru cauze cu minori prin Încheierea de ședință din data de 26 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 805/121/2016/A1.1/a1 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept

 • Ordin 1215/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1215/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat

 • Ordin 1379/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1379/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin

 • Decizie 572/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 572/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Decizie 514/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 514/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. z) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

se încarcă...