Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 14.10.2016

 • Hotărâre 747/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2016 privind aplicarea corecțiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"

 • Metodologie din 12.10.2016, Guvernul României

  Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se decertifică definitiv și se deduc procentual definitiv din cheltuielile care se includ în declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, cuprinse în anexa nr. 2, finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" din 12.10.2016

 • Ordin 1279/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

 • Hotărâre 748/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

se încarcă...