Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 13.10.2016

 • Ordin 1110/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1110/841/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 • Ordin 841/2016, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1110/841/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 • Normă 37/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 37/2016 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule

 • Circulară 19/2016, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 19/2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută

 • Regulament 8/2016, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 8/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 • Ordin 2902/2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente

 • Ordin 1117/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1117/2016 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

 • Hotărâre 132/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 132/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social - COM (2016) 461 final

 • Hotărâre 131/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 131/2016 privind Pachetul privind standardizarea: COM (2016) 212 - Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în perioada 2013-2015; COM (2016) 357 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European. Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2017; COM (2016) 358 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Standardele europene pentru secolul 21

 • Hotărâre 130/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 130/2016 privind Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2016) 355 final

 • Hotărâre 129/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 129/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri - COM (2016) 420 final

 • Decret 839/2016, Președintele României

  Decretul nr. 839/2016 privind promulgarea Legii pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

 • Protocol din 06.03.1959, Guvernul României

  Al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei din 06.03.1959

 • Lege 171/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

se încarcă...