Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 13.10.2016

 • Ordin 849/2016, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

 • Ordin 1123/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

 • Ordin 1025/2016, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1025/2016 pentru modificarea Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016

 • Hotărâre 737/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2016 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. "ISPIF" București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București

 • Hotărâre 736/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2016 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democrație și statul de drept, care se va desfășura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveția

 • Hotărâre 735/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2016 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic

 • Hotărâre 734/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, județul Cluj

 • Decizie 1040/2016, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

  Decizia nr. 1040/2016 pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 562/2014 privind procedura de selecție pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune

se încarcă...