Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 12.10.2016

 • Normă metodologică din 28.09.2016, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016

 • Normă metodologică din 28.09.2016, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016

 • Hotărâre 722/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • Decizie 315/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 315/2016 privind eliberarea domnului Viorel Traian Lascu din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

se încarcă...