Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 12.10.2016

 • Regulament din 28.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile- Dolaț, din 28.07.2016

 • Anexă din 28.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaț, din 28.07.2016

 • Amendament din 17.05.2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 17 mai 2016 și la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006

 • Hotărâre 729/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2016 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 17 mai 2016 și la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006

 • Hotărâre 731/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2016 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 732/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2016 privind transmiterea unei părți din imobilul 338 Focșani din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Focșani, județul Vrancea, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 730/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2016 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București și transmiterii în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", precum și pentru modificarea anexei nr. 11 a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înființarea unor institute și centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă

 • Ordonanță de urgență 66/2016, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli

 • Ordin 1294/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1294/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din județul Cluj

 • Ordonanță de urgență 67/2016, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 67/2016 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației

 • Ordin 1297/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1297/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mărculești din județul Ialomița

 • Ordin 1532/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1532/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaț

se încarcă...