Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 12.10.2016

 • Ordin 1215/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1215/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgești, din județul Bihor

 • Ordin 1208/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1208/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Olt

 • Ordin 1207/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1207/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

 • Rezoluție 265/2015, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.265(68) (adoptată la 15 mai 2015) privind Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - Amendamente la anexele I, II, IV și V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar)

 • Ordin 1203/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1203/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - amendamente la anexele I, II, IV și V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.265(68) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 mai 2015

 • Ordin 1185/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

 • Decizie 503/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 503/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) și alin. (3) și ale art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizie 477/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 477/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) sub aspectul sintagmei "la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice" din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Decizie 476/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 476/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

se încarcă...