Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 10.10.2016

 • Anexă din 27.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management Rezervației Naturale și Sitului Natura 2000 ROSCI0032 Cheile Rudăriei, din 27.06.2016

 • Ordin 1209/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1209/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj

 • Ordin 1198/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

 • Ordin 1210/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1210/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mera din județul Vrancea

 • Ordin 1211/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1211/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Archiș din județul Arad

 • Ordin 1187/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1187/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale și Sitului Natura 2000 ROSCI0032 Cheile Rudăriei

 • Hotărâre 100/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 100/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM (2016) 379

 • Hotărâre 99/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 99/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) - COM (2016) 465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung - COM (2016) 466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2016) 467 și la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului - COM (2016) 468

 • Hotărâre 98/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 98/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452

 • Hotărâre 97/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 97/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale COM (2016) 451

se încarcă...