Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 07.10.2016

 • Act din 05.10.2016, Guvernul României

  Actul adițional nr. 5 la Acordul de concesiune a unor perimetre pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000, din 05.10.2016

 • Hotărâre 726/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2016 privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

 • Ordin 2403/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2403/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011

 • Ordin 2563/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2563/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spațiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Brașov, județul Brașov

se încarcă...