Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 07.10.2016

 • Hotărâre 725/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • Hotărâre 706/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2016 privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești", precum și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

 • Ordonanță de urgență 63/2016, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 • Ordin 924/2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 924/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

 • Rectificare din 07.10.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului culturii nr. 3.758/2016, din 07.10.2016

se încarcă...