Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 07.10.2016

 • Hotărâre 96/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 96/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450

 • Hotărâre 95/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 95/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe" COM (2016) 377

 • Hotărâre 94/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 94/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270

 • Hotărâre 93/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 93/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31

 • Hotărâre 92/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 92/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competențe în Europa COM (2016) 381

 • Hotărâre 91/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 91/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424

 • Hotărâre 90/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 90/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator COM (2016) 410

 • Hotărâre 89/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 89/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică" COM (2016) 230

se încarcă...