Monitorul Oficial, Partea VI nr. 186 din 05.10.2016

 • Achiziție publică de servicii din 05.10.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice - Primăria Țețchea, comuna Țețchea, județul Bihor, anunță delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 04.10.2016, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Local Moșteni, Moșteni, județul Teleorman, urmează să concesioneze bazinul de apă numit în lista de patrimoniu "acumularea de apă AC Moșteni I", care face parte din domeniul public al comunei Moșteni

 • Achiziție publică de servicii din 05.10.2016, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Relații Interetnice, București, sectorul 1, anunță contractele de finanțare atribuite în perioada 12.05.2016 - 29.08.2016

 • Achiziție publică de servicii din 05.10.2016, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Oradea, județul Bihor, acordă finanțări nerambursabile pentru următoarele activități: culturale și de tineret, sociale, sport, reducerea vulnerabilităților la corupție

se încarcă...