Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05.10.2016

 • Anexă din 27.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația "Canionul Mihăileni", "Rezervația de stejar pufos" - sat Criș, din 27.06.2016

 • Regulament din 13.09.2016, Ministerul Sănătății - MS

  Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" București din 13.09.2016

 • Ordin 1053/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1053/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" București

 • Decizie 546/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 546/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 • Ordin 1166/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1166/2016 privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația "Canionul Mihăileni", "Rezervația de stejar pufos" - sat Criș

se încarcă...