Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 30.09.2016

 • Procedură din 31.08.2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții din 31.08.2016

 • Ordin 1895/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003

 • Decizie 18/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014

 • Ordin 48/2016, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 48/2016 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică și a factorilor de corecție aplicabili la nivel național

 • Ordin 50/2016, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 50/2016 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu țările perimetrice perceput de operatorul de transport și de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic național pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice

 • Lege 8/2006(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 • Hotărâre 713/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2016 privind modificarea art. 198 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

se încarcă...