Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 30.09.2016

 • Ordin 803/2016, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordin 1412/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 2219/631/1412/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT "Perla Costineștiului" - S.A., operator economic al cărui acționar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului și Sportului

 • Ordin 631/2016, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 2219/631/1412/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT "Perla Costineștiului" - S.A., operator economic al cărui acționar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului și Sportului

 • Ordin 2219/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2219/631/1412/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale BTT "Perla Costineștiului" - S.A., operator economic al cărui acționar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului și Sportului

 • Ordin 1085/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1085/2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora

 • Ordin 155/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 155/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 682/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2016 privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

 • Ordonanță de urgență 59/2016, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

se încarcă...