Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 30.09.2016

 • Regulament din 28.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, din 28.07.2016

 • Anexă din 28.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, din 28.07.2016

 • Hotărâre 678/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila

 • Hotărâre 677/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul

 • Ordin 1525/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1525/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii

 • Hotărâre 676/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2016 privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Constanța

 • Hotărâre 675/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2016 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Bilciurești, județul Dâmbovița, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Reghin, județul Mureș, și Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor - Rușețu, județul Buzău, precum și pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

se încarcă...