Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 28.09.2016

 • Procedură din 19.09.2016, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

  Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016, din 19.09.2016

 • Ordin 733/2016, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 733/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

 • Ordin 732/2016, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 732/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății GENERAL MAX LEASING IFN - S.A.

 • Ordin 731/2016, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 731/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății RSL LEASING IFN - S.A.

 • Ordin 2301/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2301/2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Ordin 1662/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1662/2016 privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos

 • Ordin 1142/2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1142/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov

 • Rezoluție 394/2015, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.394(95) (adoptată la 11 iunie 2015) Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare

 • Ordin 1120/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1120/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.394(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

 • Ordin 1026/2016, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1026/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016

 • Decizie 389/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 389/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 și ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordin 146/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 146/2016 pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

se încarcă...