Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 23.09.2016

 • Normă metodologică din 16.09.2016, Ministerul Culturii

  Normele metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului din 16.09.2016

 • Lege 168/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2016 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

 • Hotărâre 663/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Ordin 3765/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3765/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului

 • Decret 818/2016, Președintele României

  Decretul nr. 818/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

 • Decizie 500/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 500/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. f) și ale art. 68 alin. (1) și (5) din Codul de procedură penală

se încarcă...