Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 197 din 20.10.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vulpeni, Vulpeni, județul Olt - anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Local Comuna Frumușica, Frumușica, județul Botoșani - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 459 mp

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, județul Maramureș - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 15.000 mp, aparținând domeniului public al Comunei Săcălășeni, parte din bunul în suprafață de 807.978 mp

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, județul Maramureș - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 50.000 mp, aparținând domeniului public al Comunei Săcălășeni, parte din imobilul în suprafață de 807.978 mp

 • Achiziție publică de servicii din 19.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, județul Maramureș - organizează licitație în vederea concesionării unui teren în suprafață de 54.911 mp, aparținând domeniului public al Comunei Săcălășeni, parte din bunul în suprafață de 807.978 mp

 • Achiziție publică de servicii din 20.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - face cunoscută intenția de organizare a selecției publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile social, cultură și educațieși sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 20.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 20.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 20.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 19.10.2017 Deschide →

 • Rectificare din 19.10.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017, din 19.10.2017

 • Circulară 19/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 19/2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

 • Circulară 18/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 18/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

 • Metodologie din 06.10.2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017

 • Ordin 1339/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I

 • Ordin 325/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 325/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură

 • Hotărâre 770/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2017 privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control

 • Hotărâre 84/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 84/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

 • Ordin 2950/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2950/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă

 • Ordin 2949/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2949/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 19.10.2017 Deschide →

 • Regulament din 11.10.2017, Guvernul României

  Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții din 11.10.2017

 • Hotărâre 750/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

 • Ordin 6398/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6398/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort"

 • Hotărâre 753/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024

 • Decret 949/2017, Președintele României

  Decretul nr. 949/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forțelor Întrunite "General Ioan Emanoil Florescu"

 • Decret 940/2017, Președintele României

  Decretul nr. 940/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012

 • Protocol din 01.12.2016, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012, din 01.12.2016

 • Lege 202/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2017 pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 19.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 19.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 19.10.2017 Deschide →

se încarcă...