Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 21.02.2018 Deschide →

 • Decizie 27/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 27/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la stabilirea competenței materiale și funcționale în soluționarea litigiilor având ca obiect contestația îndreptată împotriva deciziilor de încetare a plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006, formulată de membrii uniunii de creatori care au și statut de pensionari din sistemul pensiilor militare de stat și din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, respectiv stabilirea naturii litigiului, dacă este un litigiu de asigurări sociale sau de contencios administrativ

 • Decizie 696/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 696/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (4) și alin. (5^1) teza a doua, ale art. 426 lit. c)-h) și ale art. 431 din Codul de procedură penală

 • Ordin 101/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 101/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Corbii Mari, județul Dâmbovița

 • Ordin 124/2018, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 124/2018 pentru aprobarea Metodologiei și regulamentului de tabără privind organizarea și desfășurarea activităților de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului și Sportului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 21.02.2018 Deschide →

 • Decizie 26/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală în vederea stabilirii calității procesuale a entității denumite Fondul de garantare a asiguraților în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment, precum și limitele răspunderii în procesul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din 21.02.2018 Deschide →

 • Decizie 640/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 640/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488^1 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală

 • Decizie 641/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 641/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal

 • Decizie 803/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 803/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) și alin. (3), art. 346 alin. (1) și alin. (4^1) și ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

 • Decizie 833/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 833/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) teza întâi raportat la art. 10 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordin 1295/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanțelor Publice pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 20.02.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 20.02.2018 Deschide →

 • Decizie 13/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 13/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Ciugud (Ciugud amonte + Ciugud aval), județul Alba

 • Decizie 723/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 723/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 3 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizie 688/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 688/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

 • Decizie 770/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 770/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 624/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 624/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) și art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 20.02.2018 Deschide →

 • Ordin 107/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 107/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

 • Ordin 106/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 106/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moșoaia din județul Argeș

 • Ordin 15/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 15/2018 pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și a codurilor armonizate aferente acestora

 • Hotărâre 54/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2018 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului

 • Decizie 622/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 622/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) și art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 621/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 621/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 20.02.2018 Deschide →

 • Ordin 108/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 108/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

 • Decizie 51/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 51/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • Decizie 32/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 32/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 14, 18, 22 și 27 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Decizie 623/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 623/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 68 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 20.02.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 31 din 19.02.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Primăria Însurăței, cu sediul în orașul Însurăței, județul Brăila, anunță atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseul: școala Satu Nou - școala Lacu Rezi și retur

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Șimleu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, județul Salaj, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017, pentru activități nonprofit de interes general

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiectele câștigătoare în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, în perioada 20.02.2018 - 02.04.2018, lansează sesiunea de depunere a programelor, proiectelor și acțiunilor pentru dezvoltarea comunității locale care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Sibiu în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, în perioada 20.02.2018 - 12.03.2018, lansează sesiunea de depunere a proiectelor pentru tineret care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Sibiu pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, în perioada 20.02.2018 - 12.03.2018, lansează sesiunea de depunere a proiectelor sportive care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Sibiu pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu,în perioada 20.02.2018 - 02.04.2018, lansează sesiunea de depunere a programelor, proiectelor culturale care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Sibiu în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Bistrița, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general: tineret, protecția mediului, sport, cultură, educație, social, relații internaționale și interdisciplinar

 • Achiziție publică de servicii din 19.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Șimleu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, județul Salaj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru activități din domeniile: tineret, protecția mediului, sport, culte religioase, cultură, pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 19.02.2018 Deschide →

 • Ordin 38/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 38/2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Ordin 39/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

se încarcă...