Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 116 din 23.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 23.06.2017 Deschide →

 • Normă din 15.05.2017, Ministerul Justiției - MJ

  Normele privind modalitățile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare și a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate și ridicate de la deținuți, precum și de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate și deținute în alte condiții decât cele legale de către deținuți din 15.05.2017

 • Ordin 1416/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1416/2017 pentru aprobarea Normelor privind modalitățile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare și a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate și ridicate de la deținuți, precum și de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate și deținute în alte condiții decât cele legale de către deținuți

 • Decizie 7/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Avocatul Poporului privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 147 raportate la cele ale art. 145 din Codul penal anterior, în sensul de a stabili dacă funcționarul bancar angajat într-o societate bancară pe acțiuni (CEC Bank - S.A.), acțiunile aparținând în proporție de 100% statului român, se încadrează ori nu în categoria funcționarilor publici

 • Ordin 188/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 23.06.2017 Deschide →

 • Decizie 24/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Călărași - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Ordin 1669/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1669/2017 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice

 • Ordin 580/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 580/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți

 • Ordin 579/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 579/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț și nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

 • Ordin 802/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 500/910/802/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

 • Ordin 910/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 500/910/802/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

 • Ordin 500/2017, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 500/910/802/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

 • Ordin 156/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 156/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.1 - Planuri de producție și comercializare din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 115 din 22.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 22.06.2017 Deschide →

 • Ordin 857/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 857/2017 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.559/2016

 • Listă 3/2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Lista nr. 3/2017 a partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale

 • Ordin 583/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 583/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni al Programului național de cadastru și carte funciară pe anul 2017

 • Ordin 576/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 576/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.114/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.134/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița

 • Ordin 575/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 575/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.190/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

 • Ordin 70/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 70/2017 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 29/2008

 • Decizie 480/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 480/2017 pentru constatarea încetării aplicabilității prevederilor Deciziei prim-ministrului nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Domeniilor Statului, prin efectul legii

 • Hotărâre 75/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 75/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul european de interoperabilitate - Strategie de implementare - COM (2017) 134 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 22.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 22.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 22.06.2017 Deschide →

 • Decizie 15/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei

 • Regulament 4/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

se încarcă...